Navigace

Obsah

Zpět

Nabídka zpracování malých zakázek

Nabídka zpracování malých zakázek

pro obec Velká Buková

Obec Velká Buková vyzývá k podání nabídek na malé zakázky na tyto činnosti:

  1. Výstavba zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad na pozemku p.č. 1132/1

Výkres stavby  je k dispozici na obecním úřadě

  1. Lakýrnické práce

Obnova nátěrů dveří, zárubní a radiátorů v budově OÚ Velká Buková č.p. 82n

  1. Stoly pod počítače v místnosti účetní na OÚ

Výroba stolů s příslušenstvím (2x sada šuplíků, otvory pro kabely a pod)

  1. Úprava části cesty p.č 740/2

Odstranění zeminy a vyštěrkování povrchu, včetně rozšířeného nájezdu

Zájemci o zakázky se mohou přihlásit u Ing. Pavla Mouchy osobně, nebo telefonicky – (724189468). Každému zájemci bude upřesněn rozsah zakázky a bude si moci podle zadání provést potřebná měření pro výpočet návrhu ceny. Termín plnění je u všech dodávek do 30. listopadu 2017. Nabídka musí obsahovat označení zakázky, doručovací adresu dodavatele, IČO, zda je plátce DPH,  specifikaci použitých materiálů, kalkulaci cen materiálů a práce. U zakázky 1 a 3 je nutné dodat také jednoduchý technický výkres s okótováním výrobku. Ukončení shromažďování nabídek bude ke dni 31.července 2017 v 18.00 hod. Nabídky podávejte pouze písemně, buď osobně do kanceláře OÚ, nebo poštou na adresu : Obecní úřad Velká Buková, 270 23 Velká Buková č.p. 82. Zalepenou obálku označte nápisem „Neotevírat – nabídka ceny zakázky“.

Vyrozumění o výsledku výběru dodavatele bude oznámeno na dodavatelem uvedenou adresu do 5. pracovních dní, vybranému dodavateli bude současně doručen návrh smlouvy o dílo.

 

Ing. Pavel Moucha - starosta

Vyvěšeno: 14. 6. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět