Obec
Velká
Buková
Obec Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
červen 2002

Bukováček - měsíčník OÚ Velká Buková
červen 2002

Vydáno 27.6.2002
O b e c n í    ú ř a d    i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
 • 14.5. byly předány na Agenturu SAPARD dva projekty obcí mikroregionu - Roztoky - výstavba místní komunikace - Nový Dům - oprava hráze rybníka a jeho vyčištění
 • 23.5. proběhla schůze volební komise , na které byl zvolen předseda pan Jaroslav Kopecký
 • 25.5. proběhla Bukovská lávka a Pouťová zábava - viz dále
 • 27.5. kameník pan Mikula si prohlédl poražený pomník u Kalubic a dohodli jsme se na jeho obnovení - viz dále
 • 27.5. vyčísleny předběžné náklady na opravu ulic v horní části obce cca 350.000,- Kč - položení asf. koberce - oprava dohodnuta na září
 • 28.5. pokrývač pan Jiroušek vyčíslil náklady na opravu střechy na škole (nová krytina + latě) - 280.000,- Kč - požádáno o dotaci z POV
 • 2.6. byly složeny na hradě Křivoklátě manské povinnosti - viz dále
 • 4.6. schůzka výboru SOMK (Sdružení obcí a mikroregionů Křivoklátska)
 • 5.6. schůzka s inf.Fialou - projektant kanalizace pro V. Bukovou - upřesnění tras v horní čási obce
 • 10.6. odpoledne proběhlo očkování králíků v obci
 • 10.6. schůzka s p. Biedermanem ohledně dokončovacích prací na kronice
 • 11.6. rozneseny volební lístky
 • 11.6. proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce - viz dále
 • 14. - 15.6. proběhly volby do Parlamentu ČR - viz dále
 • 16.6. proběhl pro děti Pohádkový les - viz dále
 • 21.6. začaly výkopové práce na rekonstrukci vodovodu v horní části obce
 • 22.6. na Branově proběhl pochod Oty Pavla

VANDALISMUS PO ROCE
24.června 2002 uplynul rok od zničení pomníku nezvěstných a padlých vojínů z Kalubic v první světové válce, který byl postaven v roce 1921. Jelikož pomník nemá vlastníka a jeho torzo dělá v lese ostudu, dohodl Obecní úřad ve Velké Bukové jeho opravu s kameníkem panem Mikulou. Celková oprava bude stát 20 000 Kč. Po dohodě LČR přispějí na opravu částkou 9.000,- Kč, dva dobrovolní dárci přispěli po 500,- Kč a zbytek t.j. 10 000,- Kč bude hradit obec. V případě, že by chtěl někdo ze čtenářů Bukováčku přispět na opravu pomníku můžete toto provést na OÚ . O vybranou částku se sníží platba obce. Pomník by měl být obnoven do 15.7.2002. Za případné příspěvky předem děkuji
PLNĚNÍ MANSKÝCH POVINNOSTÍ
Jedenáctičlenná družina z naší obce se 2. června zúčastnila na hradě Křivoklátě plnění manských povinností. Bukovský rychtář přednesl tuto řeč :
"Ctěný a velkomožný pane Jiří z Entenšlanku,
knihou manskou je dáno naší obci Velká Buková za povinnost tenata roznášeti a o ně se starati, na lov choditi a spolu se sýkorskými vozy mazati. Též tři chalupníci jsou povinni hajnými býti a lesy opatrovati. Včera náš purkrabí celý tucet tenat převzal a jak o ně postaráno bylo si pochvaloval. Naši tři hajní celou noc lišku honili, kterážto náš rychtářský kurník vyplenila a 24 slípek potvora nedobrá odnesla. Hajní se vskutku vyznamenali. Lišku dohonili a hospodyně naše chutnou krmi z ní pro Tebe připravily. Nakonec pro potěšení Tvé od nejmenšího člena družiny píseň si poslechni."
Všichni zúčastnění si užili spoustu legrace a kolem 18.hodiny se rozešli.
starosta
K N I H O V N A
Milí čtenáři, po dobu prázdnin se rozloučíme. Uvidíme se znovu 11. září. Přeji Vám všem příjemně prožitou dovolenou.
Vám děti, ať se povede přinést pěkné vysvědčení. V případě, že se objeví i nějaká horší známka, tak nebuďte smutné, příště se vám to jistě povede napravit. Rodiče, buďte tolerantní a zbytečnými výčitkami nekažte dětem prázdniny!
A vy děvčata a kluci si ty dny volna pěkně užívejte!
Buďte opatrní, abyste nepřišli k žádnému úrazu a nepokazily se vám prázdniny!
Hodně sluníčka všem !
Zahrádkářům a zemědělcům občas trochu vláhy (nejlépe přes noc)
přeje vaše knihovnice Jaroslava Bumbová
KRONIKA ROK 1968
.... pokračování z minulého čísla.

POČASÍ
Hned počátkem roku byla dosti krutá zima,mrazy dosáhly u nás až 17oC. Podle zpráv tisku však v některých místech republiky přes 30oC. I sněhu bylo až dost. Takovéto počasí trvalo až do půli února, pak začala znovu zima a sníh byl až do poloviny března. Pak nastalo velmi krásné počasí s teplotami až 20oC což trvalo asi 14 dní a za tu dobu provedlo JZD téměř všechny jarní práce v zasetí obilí.Po předchozím zhoršení pak v dubnu již kvetlo mnoho stromů, neboť se udělalo hezky - až 28oC tepla a po velké bouři počátkem května, kdy padaly kroupy až velikosti oříšků, se počasí velmi ochladilo, což bylo rozkvetlým stromům ke škodě. Během léta a podzimu bylo počasí přiměřené těmto obdobím. V listopadu již sice byly mrazy a sníh, avšak ten roztál a pak bylo do konce roku deštivé a mlhavé počasí.

SŇATKY
Jiřina Vorlíčková - studující, z obce
Jan Kopecký - studující, Rychnov nad Kněžnou bydlí zde
Miluše Zoulová - prodavačka, z obce
Jiří Carvan - zámečník, Rakovník bydlí zde
Radomil Patera - strojní mechanik, z obce
Jarmila Staňková - úřednice, Žlutice bydlí zde
Miroslav Kubát - lesník
Lenka Tvrzová - studující, Městečko bydlí zde na hájovně Losy
Arnošt Soukup - dělník, z obce
Alena Žabáková - Stráž pod Ralskem nebydlí zde


NAROZENÍ
Radek Kopecký čp.29
Robert Carvan čp. 55
Iva Bystřická čp. 84
Tereza Kopecká čp. 83


ZEMŘELÍ Matylda Elsnicová čp. 77, důch. 65 let
Antonín Perníček čp. 3, důchodce 63 let
Josef Šíma čp. 12, zedník 58 let
Anna Hůlová čp. 45, důch. 81 let

OPIS KRONIKY ROK 1968 (neupravováno) .
POČASÍ za měsíc květen TEPLOTA:
průměrná (2001) + 14,73 o C
(2002) +15,59 o C
minimální 6.5. + 9 o C
maximální 23.5. + 27,3 o C

SRÁŽKY :
celkové (2001) 61 mm
(2002) 64,2 mm
maximální 11.5. 15,4 mm

NAROZENINY v měsíci červnu oslavili :
Chytrý Jaroslav 1919
Sedmerová Pavla 1927
Hůla Josef 1934
Chrenko Jan 1941
Zapletalová Božena 1943
Mikulová Helena 1944
Černý Miroslav 1947
Zelená Ewa 1950


B l a h o p ř e j e m e !
Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z alternativních zdrojů.


V pondělí dne 3.června 2002 zemřel ve věku 76 let pan VLADIMÍR BAŇKA. Čest jeho památce.


POHÁDKOVÝ LES
Na procházku pohádkovým lesem se v neděli 16.června sjeli rodiče s dětmi z celého okolí i ze vzdálenějších obcí nejen našeho okresu. V lesních zákoutích se skrývalo osmnáct pohádek. Děti se mohly potkat s Ferdou mravencem, s princeznami, s liškou, s Křemílkem a Vochomůrkou, s přadlenami, s čerty, vodníky, indiány, s Karkulkou a vlkem, s Machem a Šebestovou, s loupežníky, kteří měli v ohradě dokonce živá zvířata a ještě s mnoha dalšími pohádkovými bytostmi.
U každé pohádky byla připravena soutěž a zároveň pěkné odměny pro všechny děti, které kolem pohádkových postav přešly. Přišlo jich soutěžit kolem dvou set. Celkem bylo kolem sedmi set návštěvníků. Poděkování patří všem, kteří přispěli na zakoupení cen, i těm, kteří nelitovali svého volného času a o zdařilý průběh pohádkového lesa se přičinili.
POUŤOVÉ OSLAVY
Letošní pouťové oslavy začaly již v sobotu odpoledne 25.května druhým ročníkem "Bukovské lávky". Od 13-ti hodin začala registrace závodníků, kteří měli překonat úzkou lávku přes rybník na kole, nebo ve dvojicích v kolečku. Závod byl rozdělen na čtyři kategorie: děti - kolo,dospělí - kolo, děti - kolečko, dospělí - kolečko.
Startér Miloš Kašpar poslal prvního závodníka na trať po 14.hodině. Výkony závodníků velmi vtipně komentoval Miloš Kohout. Pepa Vydra se postaral o příjemnou hudbu během celých závodů. Koupající se závodníci uváděli diváky doslova v řehot. Zvláště ukázka Kejla - Baloun. Na základě jejich vystoupení padl návrh, že se na příští "Bukovské lávce" bude hodnotit nejenom čas a přesnost, ale i umělecký dojem.
Po ukončení závodů bylo vyhlášení výsledků. Nikdo ze zúčastněných nepřišel zkrátka, každý byl odměněn potleskem přihlížejících. Ceny osobně předával hlavní organizátor celé akce Jaroslav Hrdlička přímo uprostřed rybníka. Po celou dobu závodů se o občerstvení starali Jaroslava a Jaroslav Kopeckých, takže k dobré pohodě už nechybělo vůbec nic.
Večer se občané sešli na pouťové zábavě, kterou pořádal Svaz žen. Všichni kdo přišli si dobře zatančili při hudbě "Duo Vašek" a měli možnost ještě vyhrát v tombole. Závěrem lze říci, že se letošní pouť velmi vydařila.
REKONSTRUKCE VODOVODU
V letošním roce proběhne v měsíci červnu a červenci rekonstrukce vodovodu v hořejší části obce, který je napojen na studnu u Zoulů. K rekonstrukci dochází kvůli tomu, že stávající potrubí je železné a 36 let staré, takže může dojít k prorezavění. Vzhledem k tomu, že na podzim chceme udělat v horních dvou ulicích asfaltový koberec, provedeme nejdříve položení nového vodovodního řádu z polyetylenu a současně s ním kanalizační potrubí. Občanům bydlícím v těchto ulicích budou vyvedeny domovní přípojky k plotu, tak aby si občané mohli během 3 letních měsíců provést výkop na svém pozemku, aby mohla být voda z nového řádu připojena na domovní rozvod. Po třech měsících, t.j. koncem září bude staré potrubí odpojeno. V tomto období půjde voda pro plynulé zásobování v obou potrubích. V průběhu měsíce září bude v ulicích položen asfalt. koberec. starosta
Oznamujeme občanům,
že MUDr. Lenka Charvátová bude v naší obci opět ordinovat až od měsíce září.
V červenci bude mít dovolenou a zastupovat jí bude MUDr. Kasalická. V měsíci srpnu bude ordinovat na Křivoklátě.
Oznamujeme občanům,
že od 8. do 19. července bude mít účetní OÚ Romana Kopecká dovolenou. Úřední hodiny budou dle vyvěšení na dveřích.
Vydáno 27.6.2002
Datum vložení: 27. 6. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2002 0:00

Obec

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Mikuláš

Turistický průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Certifikát

Obec Velká Buková - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

 

V obraze

Google playApp Store

Počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
skoro jasno 2 °C -1 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/-3 °C
pátek 8. 12. slabý déšť 3/2 °C
sobota 9. 12. zataženo 3/2 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Velká Buková