Navigace

Obsah

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2020/2021 se přijímají od 2.května 2020 do 16.května 2020.

Tuto žádost je možné doručit do MŠ Městečko následujícími způsoby:

  •  do datové schránky MŠ (8xekusn)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo e-mailem v podobě „skenu“ (vyplněný tiskopis přihlášky, na kterém musí být podpis zákonného zástupce) na ms.mestecko@centrum.cz
  • poštou doporučeně na adresu: MŠ Městečko, Městečko 80, 270 23 Křivoklát

Více informací v "Kritéria přijímání dětí do MŠ Městečko 2020"

K žádosti je nutno přiložit též Čestné prohlášení k očkování.

 

2020-286_V05 Oznámení opřijetí dětí do MŠ.pdf (138.42 kB)